EurOpen.SE's Styrelse

Ordförande:

Jan Säll
YASK Systemkonsult AB
Box 59
SE-692 21 KUMLA
Tel: +46-19-58 25 15
Fax: +46-19-58 38 05

Kassör/Sekreterare:

Anita Nilsson-Röjning
Uniforum Marknadskonsult
Strömkarlsvägen 78
SE-161 38 BROMMA
Tel : +46-8-25 96 22
Fax : +46-8-25 86 53
Lars Tunkrans
Fujitsu Services
Tel: +46-87937419 or +46-707937419
Anders Lindqvist
KTH
IT-enheten
SE-100 44 Stockholm
Tel : +46-8-7908223